Från idé till hus

Med utgångspunkt i Din vision upprättar vi nödvändiga ritningar, framställer byggnaden enligt dessa, levererar den och utför efterservice. Nedan kan Du läsa mer om vilka etapper som ingår i byggprocessen för Ditt hus. Om Du sedan har fler frågor är Du välkommen att kontakta oss.


Vision

Samla ihop idéer, skriv ner Dina tankar och sänd dem till oss. En skiss på fri hand går också bra. Om Du inte litar på Dina teckningsfärdigheter kan Du gärna välja ut ett av våra färdiga hus och beskriva hur Du skulle vilja komplettera det. Naturligtvis kan Du även använda en bild som Du har hittat på webben för att visa Din vision.

Ritningar

Först går vi tillsammans igenom Din ursprungliga vision. Sedan upprättar vi skissritningarna och kalkylerar offertpriset med hjälp av dessa. Sedan upprättar vi detaljerade huvudritningar för huset och skapar en 3D-modell av Ditt hus.

Avtal

När ritningarna är klara tecknar vi ett avtal. I avtalet specificeras det kompletta huset som vi ska leverera Dig samt leveranstiden, det slutgiltiga priset av arbetena och tidsfristen. Vi delar även upp ansvaret och i samarbete med banken minimerar vi Dina finansiella risker.

Tillverkning

Vi håller Dig ständigt uppdaterad om tillverkningsprocessen och sänder Dig bilder på Ditt hus. Naturligtvis är Du även välkommen till vår produktionsanläggning i Estland för att se kvaliteten på vårt arbete med egna ögon. Du kan med fördel kombinera besöket t ex med en helgsemester i Tallinn eller Riga. Det kan vi rekommendera!

Leverans och montage

Vi levererar det monteringsfärdiga huset till Din byggplats med lastbil. Transport från vår produktionsanläggning till t ex fjällen i mellersta Norge tar oftast två dagar. På plats monterar vi timmerdelen på den färdiggjutna husgrunden och färdigställer klimatskalet. Uppförande av en utvändigt färdig byggnad tar oftast upp till 4 veckor.

Efterservice

Varje ny trähus kräver regelbundet underhåll under de första åren efter uppförandet. För att säkerställa maximal livslängd för Ditt hus kontrollerar vi konstruktionerna och justerar dörrarna och grindarna efter behov.

Tips

Din nöjdhet är viktig för oss! Vi hoppas att Du kommer att dela med Dig av Din uppfattning om vårt samarbete bland vänner och bekanta – så som många kunder i både Norge, Sverige och Finland redan har rekommenderat oss till sina bekanta.